Podklady pro tvorbu DUM

Obecné informace:

 


 

Vzdělávací obsah základního vzdělávání
vzdělávací oblast vzdělávací obory
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Německý jazyk, Španělský jazyk
Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace
Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie
Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět
Člověk a společnost Dějepis, Výchova k občanství
Člověk a příroda Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis
Umění a kultura Hudební výchova, Výtvarná výchova
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví, Tělesná výchova
Člověk a svět práce Člověk a svět práce

Vzor titulní strany (musí být přímo součástí materiálu včetně loga):

Název DUMu


Autor: Mgr. Daniel Krhánek
Datum: 12. 9. 2012, ročník: 6. - 9. ročník ZŠ (datum vzniku je libovolné datum od 1. 9. 2012 do data ověření)
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vzdělávací obor: (viz. tabulka výše. Např. Přírodopis, Zeměpis, Anglický jazyk, Matematika, atd.)
Anotace: (k čemu je tento DUM dobrý a co obsahuje)
Prezentace slouží k seznámení žáků se zabezpečením online služeb pomocí silného hesla. Obsahuje různé metody, jak vytvářet silná hesla, která je možné si snadno zapamatovat. Součástí je i procvičovací test.
Prohlášení: (verze muž)

 

Prohlašuji, že výukový materiál  je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně a použil jen uvedených pramenů a literatury, které v práci řádně cituji. Výukový materiál je v souladu se ŠVP školy.

Prohlášení: (verze žena)

Prohlašuji, že výukový materiál  je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně a použila jen uvedených pramenů a literatury, které v práci řádně cituji. Výukový materiál je v souladu se ŠVP školy.

 

logo pro DUM

Pokud potřebujete logo po vložení do materiálu zmenšit, držte klávesu SHIFT, ať nedojde k narušení poměru stran!


Vzor poslední strany (musí být přímo součástí materiálu):

  ZDROJE 

Horoskopy na míru : Elixír mládí [online]. 2.11.2010 [cit. 2011-9-7]. Kouzlo elixíru mládí. Dostupné z WWW: <www.horoskopnamiru.cz/kouzlo-elixiru-mladi>. 

Naše info [online]. 2011 [cit. 2011-9-7]. Zdraví. Dostupné z WWW: <www.naseinfo.cz/clanky/zdravi-a-pece/prirodni-latky-pro-zdravi/zazvor>.

(Citace musí odpovídat ČSN. Není třeba je vytvářet ručně. Je možné použít tzv. generátor citací: http://www.citace.com/vytvorit-citaci, citovat musíme veškeré zkopírované texty i obrázky!)


Další informace:


Otevřené galerie obrázků (kde hledat obrázky k DUM):

Pozor:

 • Nelze používat obrázky z galerie kancelářského balík Microsoft Office, ani když vlastníte legálně získanou domácí licenci!
 • Nelze použít obrázky vystavené na webu, u kterých není zřejmé, že autor dal svolení ke komerčnímu použití.

Vhodný software pro tvorbu DUM:

 • použít lze pouze legálně získaný, nebo volně šířený svobodný software.
 • např. kancelářský balík OpenOffice (prezentace, kresby, pracovní listy)
 • Aplikace Smart notebook (naše škola vlastní multilicenci), ověření musí proběhnout na tabuli Smartboard, případně bez tabule (žáci pracují na svých počítačích). Do zdrojů, ze kterých bylo čerpáno, se poté uvádí aktuální verze programu, kterou jste při tvorbě digitálního učebního materiálu využili. Tuto informaci najdete v  Nápověda / O aplikaci SMART Notebook / Technická podpora (Help /About / Technical support). Podklady pro instalaci na domácích počítačích najdete zde. >>>
 • Grafické editory Gimp, Inscape, Pencil

Využití softwaru Smart notebook:

Prezentace o využití SMART Lesson activity toolkit 2


Jak DUM nahrát na školní web:

 • Po přihlášení na školní stránky se v menu objeví položka DUM.
 • Zde najdete volbu PŘIDAT NOVÝ DUM.
 • Vyplníme předchystané kolonky formuláře.
 • Číslo je ve tvaru 32_Krh_01_01  (Šablona_zkratka autora_číslo sady_číslo DUM)
 • Zařadíme DUM do správné kategorie, šablony a věkové skupiny.
 • Klíčová slova jsou slova, která obsah materiálu vystihují (např. DUM "Jednotky v IT" bude mít klíčová slova: "Informace, bit, Byte, přenosová rychlost"
 • Anotace popisuje k čemu je tento DUM vhodný a co obsahuje.
 • Sekci ověření můžeme vyplnit později.
 • DUM může být ověřen ve více hodinách a třídách (označujeme myší se stisknutou klávesou CTRL)
 • Téma hodiny se musí shodovat se zápisem v třídní knize!
 • Popis hodiny píšeme v přítomném čase. Popisujeme co dělají žáci. např. Žáci vyhledávají na webu odpovědi na otázky z prezentace. Zapisují si do virtuálního sešitu vedeného na počítači v textovém dokumentu. Nakonec počítají praktické příklady, při výpočtech mohou použít tabulkový kalkulátor nebo kalkulačku.
 • Nahrání vlastního materiálu:
  • Dole na konci stránky najdeme položku Přiložené soubory.
  • Klikneme na tlačítko Procházet.
  • Nalistujeme ve svém počítači připravený materiál.
  • Materiál musí být v jednom z následujícím formátů:
   jpg gif png txt doc xls pdf ppt pps odt ods odp avi rtf swf mp3 notebook
  • Název materiálu (píšeme bez diakritiky) musí být ve tvaru VY_číslo šablony arabsky_INOVACE_zkratka autora_číslo sady_čislo DUM_nazev vyukového materialu (např. VY_32_INOVACE_Krh_01_01_Jednotky v IT.odp)
  • Velikost nesmí přesáhnout 100 MB.
  • Klikneme na tlačítko Připojit.
  • Nezapomeneme nakonec celý formulář DUM uložit kliknutím na tlačítko Uložit.
 • Nastavíme STAV na HOTOVO, pokud už nebude nic doplňovat, ani opravovat a DUM je ověřený.
 • Při každé změně nebo nahrání přílohy musíme nakonec kliknout na tlačítko Uložit.

Poznámka k učebním materiálům vytvářených bez ICT:

 • Tvorbu učebních materiálu bez použití ICT je možné u šablon I/2,II/2,IV/2,V/2 a VI/2.
 • Nutné je ale jejich sdílení v digitální podobě v rámci školy a odeslání na CD, které je přílohou monitorovací zprávy projektu.
 • Dále musí být k dispozici v původní papírové podobě ve škole pro případ kontroly na místě.
 • Pokud se jedná o modely nebo jiné výrobky je třeba je vyfotografovat.
 • Přílohy, které máte v papírové podobě a budete je skenovat, popište nejdříve kódem přílohy, pak teprve je i s tímto číslem oskenujte. Pokud má příloha více stránek, popište kódem pouze první stránku.
 • Jednostránkové materiály ukládáme do formátu JPG případně PNG.
 • Vícestránkové materiály ukládáme do formátu PDF.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer