Nabídka akcí školy, Informace (veřejné), Školní samospráva (veřejné)

Dotazníkové šetření_květen 2017_výstupy

dot_05/2017

Dietní stravování - dotazník

samospráva_06_2017

Samo

Anglie - doplatek zájezdů

ANGLIE _ doplatek zájezdů

Vážení rodiče účastníků zájezdů do Anglie ve dnech 30.9. - 7.10. a 14.10. - 21.10. 2017,

žádáme Vás o zaplacení doplatku zájezdu ve výši 7 030,- Kč na účet číslo 277 230 853/0300, a to nejpozději do 15.8. 2017. Pokud by to pro vás bylo možné, přivítali bychom, kdybyste doplatek mohli dle dohody z informační schůzky poukázat na uvedený účet do 30.6. 2017.

Děkuji, R. Pavelka

 

Kroužek Veselá věda

 

Vážení rodiče,

naši školu oslovila nezisková organizace Veselá věda s cílem otevřít v školním roce 2017/2018 pro děti z 1. stupně kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů.

 

Posláním Veselé vědy je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavosti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Děti díky vlastní zkušenosti s objevováním světa přírodních věd získávají pozitivní postoj ke světu vědy, výzkumu a k technickým oborům. Veselá věda působí od roku 2011 v mnoha městech po celé republice, organizuje kroužky, projektové dny a příměstské tábory.

 

Vedení školy vyjadřuje podporu mimoškolním aktivitám podněcujícím zvídavost dětí a rozšiřování znalostí hravou formou, které mohou přispět k vytvoření kladného vztahu dětí k technice a přírodním vědám.

 

Přesné informace o času a místě konání kroužku budou uveřejněny v září na webových stránkách Veselé vědy. Pokud chcete lépe poznat, jak kroužky fungují podívejte se na následující video a vyzkoušejte si jednoduchý pokus s dětmi doma.    

 

Více informací na www.veselaveda.cz, kde bude v září online přihláška i pro děti z naší školy.

 

 

Školní družina: Oslava Dne dětí

Upozornění: Z důvodu organizace Zahradní slavnosti ke Dni dětí bude provoz  školní družiny ukončen v 15.00 hod.

Poté budou děti v areálu školy na oslavě Dne dětí.

Na programu: soutěže se sladkými odměnami, skákací hrad, megaklouzačka, cukrová vata, zmrzlina, balónky. Od 15.30 hod. opékání - párky s sebou.

Konzultační den, úterý 23.5.

Vyučující ve třídách, sborovnách i kabinetech.

Konzultace v době 16.30 - 18.30

Jarní sběr starého papíru

22. - 26. 5 2017

pondělí - pátek ráno:   7.15 - 7.55

pondělí - čtvrtek odpoledne:   13.00 - 15.30

 

sbírá se:

1) noviny, časopisy, knihy bez deskové vazby, knihy s měkkou vazbou, použitý kancelářský odpad,  kancelářský  papír, tiskopisy, použité sešity a školní práce

2) karton - krabice, obaly z vlnité papírové lepenky

nesmí obsahovat:

Fólie, jiné plasty, kovové součástky, role (tzv. dutinky) z šedé papírové lepenky a deskové hřbety knih!

Sběr odevzdávejte:

ve svázaných (zpevněných) balících službě z 9.B

Jídelníček podle samosprávy

Všimli jste si?

Jídelníček v tomto týdnu (15.5. - 19. 5) je sestaven na základě výsledků ankety, které se zúčastnili žáci - strávníci školní jídelny.

Co nám nejvíc chutná si tak vyzkoušíte, zhodnotíte a porovnáte s vaším tipem.

Dobrou chuť!

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

První schůzka rodičů prvňáčků -  dětí zapsaných k povinnému vzdělávání na naší škole ve školním roce 2017/2018  - se uskuteční 30. května 2017 v 16 hodin v jídelně školy.

samospráva_04_2017

samo

JÍDELNÍČEK_anketa

anketa jídelníček

Fotografování tříd

ve čtvrtek 18.5. po třídách v zahradě školy

Fotí se kolektivy tříd (cena 25,-Kč) - po vybrání za celou třídu odevzdávejte v kanceláři školy paní sekretářce Horníčkové.

Skupinky prosím omezit!

Pokud se budou chtít žáci fotit individuálně, nebo ve skupinkách, musí mít připraveny peníze, které se budou vybírat na místě.

Informace o cenách:

1/ Malé skupinky foto 10/15: fotografie se zhotovují dle počtu hlav nebo objednávky  (16,- Kč)

2/ Jednotlivci  foto 10/15 po 3ks: dva různé záběry (40,- Kč)

3/ Jednotlivci foto 10/15 po 1 ks: (20,- Kč)

 

 

samospráva 03_2017

samo

Anglie - infoschůzka

A

Konzultační den, úterý 21.3.

od 16.30 - 18.30 hod.

Konzultace rodičů s vyučujícími v jednotlivých třídách, kabinetech a ve sborovně

zájezd_Anglie _2017_nabídka

A

samospráva 02_17

samo

Platby kroužků a školní družiny

 

Platby kroužků

a školní družiny

 

kroužek 250,- Kč

ŠD 500,- Kč

(na období únor 2017 – červen 2017)

 

do 15.2. 2017 je nutné provést

platbu.

 

Možnosti:

a/ v kanceláři školy v hotovosti

b/ bezhotovostním převodem na

účet školy (č.0277230853/0300)

 

 

 

Pokud žák/-yně nevštěvoval/-a

kroužek v 1. pololetí a ve 2. pololetí nechce pokračovat, je třeba si přijít do kanceláře pro odhlášku a vyplněnou ji odevzdat paní zástupkyni Ondráčkové D.

 

 

 

Zápis do 1. tříd, 6. a 7. duben

Proběhne ve čtvrtek 6. 4. 2017 od 12.00 hod do 17.00 hod.

               a v pátek 7. 4. 2017  od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci,

naše škola se specializuje na výuku cizích jazyků, začínáme angličtinou v 1. třídě, na 2. stupni si děti volí 2. cizí jazyk z nabídky němčina, španělština, francouzština a ruština. Nabízíme i širokou škálu volnočasových aktivit, v oblasti sportu kvalitní vedení florbalových kroužků již od 1. třídy.

Nabízíme vám možnost návštěvy a prohlídky školy. Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se sytému vzdělávání a provozu školy. Telefonický kontakt: 581 031 302 (nebo konc. 303)

Do I. ročníku základní školy se zapisují děti narozené do 31. srpna 2011 a děti, jimž byla v loňském školním roce odložena školní docházka.

 

    § 37 (1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok

Informativní schůzka rodičů vycházejících žáků

úterý 31. 1. 2017 v 16.00 hod.

učebna zeměpisu

informativní schůzka rodičů k přijímacímu řízení, předání přihlášek na střední školy a zápisových lístků

účast rodičů povinná

v 16.00 rodiče žáků 9.A

v 16.30 rodiče žáků 9.B

v 17.00 rodiče žáků 9.C a p. Hradilová a rodiče žáků 5. ročníku

 

samospráva 15.12. 2016

samo

Lyžařský výcvikový kurz žáků 7. tříd, informace a prohlášení před nástupem

Základní škola Šumperk, 8. května 63, 787 01 Šumperk


Vážení rodiče,
Vaše dítě bylo na základě závazné přihlášky a úhrady zařazeno do lyžařského výcvikového
kurzu (LVK), který se uskuteční v termínu od 2. 1. do 6. 1. 2017
Co vzít na LVK ?
- vhodné teplé oblečení odpovídající počasí (nejlépe z protiskluzového materiálu), zimní obuv
- lyžařské rukavice 2x, čepici 2x, lyžařskou přilbu, lyžařské brýle, lyžařské vosky pro sjezd
a běžky (pokud berou)
- náhradní prádlo, ponožky, kapesníky, pyžamo ,dlouhé kalhoty, přezůvky na chatu,
- toaletní potřeby, krém na obličej, poznámkový sešit, psací potřeby, léky pokud užívají
- průkaz zdravotní pojišťovny a PENÍZE NA VLEKY !!!
Všechny věci musí být zabaleny do batohu, na boty může být pevná taška. Lyže musí být na dvou
místech řádně sepnuty nebo mohou být sepnuté uloženy v obalu (vaku) !
Odjezd od školy: 2. ledna (pondělí)..................8:00..hod
Příjezd ke škole: 6. ledna (pátek).......17:00 – 17:30 hod.

SRAZ PŘED ODJEZDEM VE SLEPÉ ULICI VLEVO OD ŠKOLY V 7:45 HOD.

ŽÁDÁME RODIČE, ABY ZDE NEPARKOVALI A NECHALI TAK
MÍSTO PRO AUTOBUS S VOZÍKEM A CESTA PŘED ŠKOLOU BYLA
PRŮJEZDNÁ. DĚKUJEME.


Na LVK odevzdám vedoucímu kurzu:
- potvrzení o seřízení lyží (doporučujeme odborný servis !!!), lze nahradit
potvrzením rodičů
- prohlášení o bezinfekčnosti
S pozdravem Mgr. Michal Marošek, vedoucí LVK

 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE
Prohlašuji, že dle posledního záznamu lékaře ve zdravotním a očkovacím průkazu je moje dítě
____________________________________nar._____________ zdravé a je schopno absolvovat
lyžařský výcvikový kurz. Současně prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému
dítěti, které je v mé péči, změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění a okresní
hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídili karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních
dvou týdnech přišlo mé dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Jsem si
vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení bylo nepravdivé.
V Šumperku dne ............................................................................
Podpis rodičů


POTVRZENÍ
Potvrzuji , že lyžařská/snowboardová výzbroj a výstroj našeho syna (naší dcery) je řádně seřízena.
.................................
Podpis rodičů
 ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈

Konzultační den, čtvrtek 24.11.

Konzultační den

 čtvrtek 24.11. 2016

 od 16.30 hod.  do  18.30 hod.

 ve třídách a kabinetech

samospráva 10_2016

samo

Pomáháme sběrem plastových víček

Zahajujeme sběr víček.

V letošním roce chceme výtěžek ze sběru věnovat na konto rodičů malé Amálky Ježkové z Hrabenova.

Amálka od narození trpí genetickou vrozenou vadou kůže tzv. ichtyózou.

Zapojte se sběrem víček. Střádat se budou v pytlích pod zadním schodištěm. 

Letos, stejně jako v minulém roce, jsme oslovili firmu Ekotrade plus s.r.o. ( www.ekotradeplus.cz ), která je ochotná sesbíraná víčka od nás vykoupit a peníze zaslat na příslušně konto.

 

 

Platby kroužků a školní družiny

Platby kroužků

a školní družiny

 

kroužek 250,- Kč

ŠD 500,- Kč

(na období září 2016 – leden 2017)

 

do 30.9. 2016 měla být provedena

platba!

 

Možnosti:

a/ v kanceláři školy v hotovosti

b/ bezhotovostním převodem na

účet školy (č.0277230853/0300)

 

Kroužek školní družiny ,,Počítače"

Kroužek Počítače (středa 14.30 - 15.30) - paní vychovatelka Janků Lenka

1. skupina:  Ve středu 21.9. pouze pro žáky 3. a 5. tříd

2. skupina:  Další týden 5.10. pro další přihlášené žáky - 2. a  4. tříd

Žáci budou chodit do kroužku po 14 dnech z důvodu vysokého počtu přihlášených.

Kroužky ,,Počítače" a ,,Vaření"

Přihlášky do kroužků ŠD ,,Počítače"a ,,Vaření"  již nepřijímáme. Kroužky jsou kapacitně naplněny. Žáci, kteří se přihlásili nad počet 30 budou bráni jako náhradníci.

Příchody a odchody do školní budovy od pondělí 12.9.

Omlouváme se za páteční nedorozumění a komplikace při vyzvedání dětí ze školní družiny a po vyučování. Došlo k tomu z důvodu ztížených podmínek - nepřístupnosti šaten a přilehlých chodeb díky rekonstrukci jídelny.

Od pondělí 12.9. budou vstupy a výstupy do školy probíhat standartním způsobem:

a/ Děti navštěvující školní družinu a děti 1. tříd vstupují vchodem školní družiny, prvňáčci zde mají své šatny. Do tříd odchází zadním schodištěm.

b/ Žáci prvního stupně, od 2. tříd výše, vstupují do školy bočním vchodem. Během pondělí 12.9. dostanou přidělenu skříňku v šatnách 1. stupně, proto se ještě v pondělí nepřezouvají a pokračují zadním schodištěm do svých tříd.

c/ Žáci 2. stupně dostanou přidělenu skříňku v šatnách během úterý 13.9. Do školy vchází v pondělí a v úterý také bočním vchodem od tělocvičny bez přezouvání a pokračují zadním schodištěm do svých tříd.

Vyzvedávání dětí ze školní družiny

Děti, které mají oddělení v přízemí školní družiny, vyzvednete zde -  v jednotlivých místnostech. Vcházíte družinovým vchodem.

Pro děti, které mají oddělení školní družiny v 1. a ve 2. patře, přicházíte bočním vchodem, po zadním schodišti k jednotlivým třídám podle rozmístění oddělení družiny.

 

Žádáme žáky, rodiče i návštěvníky školy, aby dbali na svou bezpečnost a nevstupovali do míst, kde probíhají práce při dokončování úprav jídelny a kuchyně.

Děkujeme za pochopení a věříme, že společnými silami bez problémů překleneme období do ukončení prací.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer