Nabídka akcí školy, Informace (veřejné), Školní samospráva (veřejné)

Platby kružků školního klubu a školní družiny

Platby kroužků od pondělí 18.9. do pátku 29.9. 2017

 

Podle ,,Směrnice pro stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD a ŠK“ ze dne 1.9. 2017

vydané ředitelem školy na základě ustanovení §123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění,

a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění,

rozhoduje ředitel školy:

1) o přijetí žáka k činnosti ŠK na základě závazné písemné přihlášky podepsané zákonným zástupcem žáka

2) o výši úplaty, která se stanovuje na období 1 pololetí na 250,- Kč na žáka

(50,- Kč za každý započatý měsíc docházky)

Žák, který zaplatí poplatek 500,- Kč za ŠD, již neplatí 250,- Kč za kroužky ŠK.

Odhlášku ze ŠK lze provést výhradně písemně, za neodhlášenou neúčast se poplatek nevrací !

Úplatu hradí zákonný zástupce žáka ve dvou splátkách:

do 29.9. za období 1.pololetí (září - leden)

do 19.2. za období 2.pololetí (únor – červen)

buď bezhotovostním převodem na účet školy č. 0277230853/0300 (VS zůstává stejný po celou dobu školní docházky, informujte se u sekretářky školy),

nebo platbou v hotovosti v kanceláři školy v pracovních dnech v době od 6.30 do 14.00 hodin

 

29.9.2017, Ředitelské volno

Žáci školy budou mít v pátek dne 29.9. 2017 ředitelské volno.

Školní družina bude pro přihlášené děti v provozu. (děti dostanou od paní vychovatelky lístek k přihlášení)

Obědy mají všechny děti v tento den odhlášené. V případě zájmu o oběd za nedotovanou cenu se hlaste na

www.strava.cz

Ceny za oběd:    věk 7 - 10 let     56,- Kč

                         věk 11 - 14 let    59,- Kč

                         věk 15  a výše   63,- Kč

Kroužky florbalu, 1. stupeň

Kroužky pana učitele Maroška:

od čtvrtka 14.9. 2017

Kroužky -Výtvarný a Zdravotní Tv

Kroužky paní učitelky Ondráčkové Jolany a Henemanové Evy začnou svou činnost od následujícího týdne:

Výtvarný - pondělí 18.9.

Zdravotní Tv - čtvrtek 21.9.

Internetová žákovská knížka, schůzka rodičů 3. tříd a nových žáků

Rodiče žáků 3. tříd a žáků nově příchozích na naši školu obdrží hesla ke vstupu do IŽK. Budou též seznámeni s jejím užíváním.

úterý 12.9.  16 hodin

- v kmenových třídách rodiče žáků 3. tříd

- noví žáci v učebně informatiky

Nabídka kroužků školního klubu a školní družiny, přihlášky

Nabídka zájmových kroužků školního klubu ( ŠK) a školní družiny (ŠD)

                                                       na školní rok 2017/2018

 

 

Název kroužku

pro žáky:

den

doba

vedoucí

 

Výtvarný kroužek (15 dětí)

1. tř.

pondělí

13.00 – 14.30

Mgr. Ondráčková J.

 

Tvořítko (15 dětí) *

2., 3. tř.

pondělí

14.30 – 16.00

Bc. Jersáková A.

 

Volejbal I.

6. - 9. tř.

pondělí

14.00 – 15.30

Mgr. Rutarová I.

 

Sportovní hry

6. - 9. tř.

pondělí

14.00 – 15.30

Mgr. Marošek M.

 

Volejbal II.

6. - 9. tř.

úterý

14.00 – 15.30

Mgr. Rutarová I.

 

Počítače *

2., 3. tř.

úterý

14.30 – 15.30

Bc. Janků L.

 

Cesta pro děti

http://www.cestabrandonbays.cz/

2., 3. tř.

4., 5. tř.

II. stupeň

 

středa

13.00 – 14.00

13.00 – 14.00

14.00 – 15.00

Mgr. Hansmannová Z.

Mgr. Prachařová L.

Mgr. Plíhalová D.

 

Informatika

6. - 9. tř.

středa

14.00 – 14.45

Mgr. Trunečka J.

 

Knihovnický kroužek (15 dětí)

5. - 9. tř.

středa

14.00 – 15.30

Mgr. Fišerová M.

 

Zdravotní Tv

1., 2. tř.

čtvrtek

13.15 – 14.00

Mgr. Henemanová E.

 

Vaření * (20 dětí)

2. tř.

čtvrtek

14.30 – 16.30

Bartošová V.

 

Florbal I.

2., 3. tř.

čtvrtek

14.00 – 15.00

Mgr. Marošek M.

 

Florbal II.

4., 5. tř.

čtvrtek

15.00 – 16.00

Mgr. Marošek M.

 

Sportovní aktivity (20 dětí) *

1.,2. tř.

pátek

14.30 – 16.00

Ačanová L.

* kroužky při školní družině

Zájmové kroužky ŠD jsou zřizovány přednostně pro žáky 1.stupně ZŠ navštěvující ŠD.

Účastníkem ŠK může být i žák 1.st., který není přijat k pravidelné docházce do ŠD ( a opačně).

 

Podle ,,Směrnice pro stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD a ŠK“ ze dne 1.9. 2017

vydané ředitelem školy na základě ustanovení §123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění,

a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění,

rozhoduje ředitel školy:

1) o přijetí žáka k činnosti ŠK na základě závazné písemné přihlášky podepsané zákonným zástupcem žáka

2) o výši úplaty, která se stanovuje na období 1 pololetí na 250,- Kč na žáka

(50,- Kč za každý započatý měsíc docházky)

Žák, který zaplatí poplatek 500,- Kč za ŠD, již neplatí 250,- Kč za kroužky ŠK.

Odhlášku ze ŠK lze provést výhradně písemně, za neodhlášenou neúčast se poplatek nevrací !

Úplatu hradí zákonný zástupce žáka ve dvou splátkách:

do 29.9. za období 1.pololetí (září - leden)

do 19.2. za období 2.pololetí (únor – červen)

buď bezhotovostním převodem na účet školy č. 0277230853/0300 (VS zůstává stejný po celou dobu školní docházky, informujte se u sekretářky školy),

nebo platbou v hotovosti v kanceláři školy v pracovních dnech v době od 6.30 do 14.00 hodin

 

Další tiskopisy přihlášek jsou na www.hluchak.cz )

.......................................................................................................................................................................................

Závazná přihláška do zájmového kroužku ŠK nebo ŠD pro školní rok 2017/2018

Název kroužku: ......................................................................................................… ode dne (datum): ………………….

Jméno žáka: ..................................................................................................................Třída: .....................................…

                                                                                    podpis rodičů :     ….........................................

                                                                                                                

 

.....................................................................................................................................................................................

Závazná přihláška do zájmového kroužku ŠK nebo ŠD pro školní rok 2017/2018

Název kroužku: ......................................................................................................… ode dne (datum): ………………….

Jméno žáka: ..................................................................................................................Třída: .....................................…

                                                                                                                     podpis rodičů ..........................................

 

 

 

.......................................................................................................................................................................................

Závazná přihláška do zájmového kroužku ŠK nebo ŠD pro školní rok 2017/2018

Název kroužku: ......................................................................................................… ode dne (datum): ………………….

Jméno žáka: ..................................................................................................................Třída: .....................................…

                                                                                                                     podpis rodičů ..........................................

 

.......................................................................................................................................................................................

Závazná přihláška do zájmového kroužku ŠK nebo ŠD pro školní rok 2017/2018

Název kroužku: ......................................................................................................… ode dne (datum): ………………….

Jméno žáka: ..................................................................................................................Třída: .....................................…

                                                                                                                     podpis rodičů ..........................................


 

 

 

 

 

.

 

 

 

Dietní stravování - informace

dietní stravování

Přehled tříd

 

Třída

Místnost

TU

Počet žáků

1.A

208

Plíhalová Daniela

17

1.B

207

Laštuvičková Zdeňka

17

1.C

206

Prachařová Lenka

17

2.A

109

Ondráčková Jolana

25

2.B

122

Henemanová Eva

23

2.C

123

Kolaříková Věra

22

3.A

121

Štúrová Jana

21

3.B

108

Hansmannová Zuzana

22

3.C

107

Rudecká Eva

20

4.A

220

Nováková Romana

28

4.B

120

Spáčilová Alena

28

4.C

106

Donné Naďa

29

5.A

224

Budinová Markéta

22

5.B

217

Zajícová Martina

19

5.C

225

Chrastinová Andrea

20

6.A

313

Vachutková Tereza

24

6.B

312

Blahová Vladimíra

26

6.C

320

Rutarová Irena

26

7.A

216

Musilová Alena

19

7.B

219

Marošek Michal

22

7.C

316

Trunečka Jan

22

8.A

308

Pavlíková Ilona

27

8.B

221

Suchanová Eva

28

8.C

226

Fišerová Martina

27

9.A

229

Havlíčková Alena

25

9.B

325

Kopecká Pavlína

22

9.C

306

Sembolová Libuše

26

První den ve školním roce 2017/2018

Zahájení školního roku 2017/2018 proběhne v pondělí 4.9. 2017.

Hlavním vchodem budou přicházet prvňáčci a noví žáci nastupující v letošním školním roce na naši školu.

  Samostatný program budou mít prvňáčci, kteří se se svým doprovodem dostaví do tříd ve 2. poschodí podle rozpisu vyvěšeného u hlavního vchodu.

  Podle seznamů 6. tříd se budou řídit žáci, šesťáci, přicházející nově na naši školu. Noví žáci dalších tříd se budou informovat o rozmístění ve třídách u paní zástupkyně Ondráčkové D. v kanceláři školy ve 2. poschodí.

  Ostatní žáci budou vcházet do školy přes šatny a bočním vchodem v přízemí od tělocvičny. Nebudou se přezovat, protože skříňky jim budou přiděleny až v průběhu prvního týdne ve škole. Zahájení školního roku proběhne 1. vyučovací hodinu, kdy budou žáci informování o další organizaci v následujících dnech. Po hodině pak budou žáci odcházet ze školy.

Školní družina již bude v provozu. Školní stravovna v tento den začíná vydávat obědy ( výdejní doba bude 10.30 hod. - 12.00 hod).

 

 

Školní stravovna, vstup do kanceláře

Informace pro rodiče a žáky, kteří si chtějí vyřídit náležítosti ke stravování ve školní stravovně

Vstup ke kanceláři je v přízemí dveřmi z pravé strany budovy školy ( od hřiště).

Zazvoňte na zvonek, po vstupu do budovy projděte chodbou až k zadnímu schodišti a po pravé straně, asi uprostřed chodby, se nachází dveře kanceláře školní stravovny.

Organizace školního roku 2017/2018

 

10. Organizace školního roku 2017/2018

 

Č.j.: MSMT- 12165/2016-1

Dne 11. května 2016

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

 

 

Termín

Okresy, obvody hl. města Prahy

5.2. - 11. 2. 2018

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

12. 2. - 18. 2. 2018

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

19. 2. - 25. 2. 2018

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

26. 2. - 4. 3. 2018

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

5. 3. - 11. 3. 2018

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

12. 3. – 18. 3. 2018

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

Poznámky k tabulce:

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.

Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018. Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

 

 

Dotazníkové šetření_květen 2017_výstupy

dot_05/2017

Dietní stravování - dotazník

samospráva_06_2017

Samo

Anglie - doplatek zájezdů

ANGLIE _ doplatek zájezdů

Vážení rodiče účastníků zájezdů do Anglie ve dnech 30.9. - 7.10. a 14.10. - 21.10. 2017,

žádáme Vás o zaplacení doplatku zájezdu ve výši 7 030,- Kč na účet číslo 277 230 853/0300, a to nejpozději do 15.8. 2017. Pokud by to pro vás bylo možné, přivítali bychom, kdybyste doplatek mohli dle dohody z informační schůzky poukázat na uvedený účet do 30.6. 2017.

Děkuji, R. Pavelka

 

Kroužek Veselá věda

 

Vážení rodiče,

naši školu oslovila nezisková organizace Veselá věda s cílem otevřít v školním roce 2017/2018 pro děti z 1. stupně kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů.

 

Posláním Veselé vědy je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavosti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Děti díky vlastní zkušenosti s objevováním světa přírodních věd získávají pozitivní postoj ke světu vědy, výzkumu a k technickým oborům. Veselá věda působí od roku 2011 v mnoha městech po celé republice, organizuje kroužky, projektové dny a příměstské tábory.

 

Vedení školy vyjadřuje podporu mimoškolním aktivitám podněcujícím zvídavost dětí a rozšiřování znalostí hravou formou, které mohou přispět k vytvoření kladného vztahu dětí k technice a přírodním vědám.

 

Přesné informace o času a místě konání kroužku budou uveřejněny v září na webových stránkách Veselé vědy. Pokud chcete lépe poznat, jak kroužky fungují podívejte se na následující video a vyzkoušejte si jednoduchý pokus s dětmi doma.    

 

Více informací na www.veselaveda.cz, kde bude v září online přihláška i pro děti z naší školy.

 

 

Školní družina: Oslava Dne dětí

Upozornění: Z důvodu organizace Zahradní slavnosti ke Dni dětí bude provoz  školní družiny ukončen v 15.00 hod.

Poté budou děti v areálu školy na oslavě Dne dětí.

Na programu: soutěže se sladkými odměnami, skákací hrad, megaklouzačka, cukrová vata, zmrzlina, balónky. Od 15.30 hod. opékání - párky s sebou.

Konzultační den, úterý 23.5.

Vyučující ve třídách, sborovnách i kabinetech.

Konzultace v době 16.30 - 18.30

Jarní sběr starého papíru

22. - 26. 5 2017

pondělí - pátek ráno:   7.15 - 7.55

pondělí - čtvrtek odpoledne:   13.00 - 15.30

 

sbírá se:

1) noviny, časopisy, knihy bez deskové vazby, knihy s měkkou vazbou, použitý kancelářský odpad,  kancelářský  papír, tiskopisy, použité sešity a školní práce

2) karton - krabice, obaly z vlnité papírové lepenky

nesmí obsahovat:

Fólie, jiné plasty, kovové součástky, role (tzv. dutinky) z šedé papírové lepenky a deskové hřbety knih!

Sběr odevzdávejte:

ve svázaných (zpevněných) balících službě z 9.B

Jídelníček podle samosprávy

Všimli jste si?

Jídelníček v tomto týdnu (15.5. - 19. 5) je sestaven na základě výsledků ankety, které se zúčastnili žáci - strávníci školní jídelny.

Co nám nejvíc chutná si tak vyzkoušíte, zhodnotíte a porovnáte s vaším tipem.

Dobrou chuť!

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

První schůzka rodičů prvňáčků -  dětí zapsaných k povinnému vzdělávání na naší škole ve školním roce 2017/2018  - se uskuteční 30. května 2017 v 16 hodin v jídelně školy.

samospráva_04_2017

samo

JÍDELNÍČEK_anketa

anketa jídelníček

Fotografování tříd

ve čtvrtek 18.5. po třídách v zahradě školy

Fotí se kolektivy tříd (cena 25,-Kč) - po vybrání za celou třídu odevzdávejte v kanceláři školy paní sekretářce Horníčkové.

Skupinky prosím omezit!

Pokud se budou chtít žáci fotit individuálně, nebo ve skupinkách, musí mít připraveny peníze, které se budou vybírat na místě.

Informace o cenách:

1/ Malé skupinky foto 10/15: fotografie se zhotovují dle počtu hlav nebo objednávky  (16,- Kč)

2/ Jednotlivci  foto 10/15 po 3ks: dva různé záběry (40,- Kč)

3/ Jednotlivci foto 10/15 po 1 ks: (20,- Kč)

 

 

samospráva 03_2017

samo

Anglie - infoschůzka

A

Konzultační den, úterý 21.3.

od 16.30 - 18.30 hod.

Konzultace rodičů s vyučujícími v jednotlivých třídách, kabinetech a ve sborovně

zájezd_Anglie _2017_nabídka

A

samospráva 02_17

samo

Platby kroužků a školní družiny

 

Platby kroužků

a školní družiny

 

kroužek 250,- Kč

ŠD 500,- Kč

(na období únor 2017 – červen 2017)

 

do 15.2. 2017 je nutné provést

platbu.

 

Možnosti:

a/ v kanceláři školy v hotovosti

b/ bezhotovostním převodem na

účet školy (č.0277230853/0300)

 

 

 

Pokud žák/-yně nevštěvoval/-a

kroužek v 1. pololetí a ve 2. pololetí nechce pokračovat, je třeba si přijít do kanceláře pro odhlášku a vyplněnou ji odevzdat paní zástupkyni Ondráčkové D.

 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer